Service en garantie Klinkenberg Schoenen

Herroepingsrecht, retourneren & ruilen nieuwe artikelen

Herroepingsrecht

U hebt een zichttermijn van 14 dagen, vanaf de dag na ontvangst door of namens de koper. U heeft het recht om binnen deze termijn zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Klinkenberg Schoenen, Nieuwendijk 24, 5662 AE Geldrop, info@klinkenbergschoenen.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,

inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U kunt het artikel retour zenden naar Klinkenberg Schoenen, Nieuwendijk 24, 5662 AE Geldrop, de kosten voor retourzending zijn voor uw rekening. Deze kosten bedragen bijvoorbeeld via PostNL ongeveer € 6,95 per zending tot 10 kg, mits deze binnen de afmetingen 100 x 50 x 50 cm vallen.

Retour zenden

Indien het door u aangekochte artikel niet naar uw tevredenheid is kan u deze binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retour zenden.

U kunt het artikel retour zenden naar Klinkenberg Schoenen, Nieuwendijk 24, 5662 AE Geldrop, de kosten voor retourzending zijn voor uw rekening. Deze kosten bedragen bijvoorbeeld via PostNL ongeveer € 6,95 per zending tot 10 kg, mits deze binnen de afmetingen 100 x 50 x 50 cm vallen.

Na ontvangst en controle van de retourzending wordt het aankoopbedrag door Klinkenberg Schoenen terugbetaald aan de koper binnen 14 dagen. Een terugboeking verzorgen wij binnen 2 tot 7 werkdagen. Uitgezonderd machtigingsbetalingen i.v.m. storneringtermijn 8-14 werkdagen. Het aankoopbedrag zal Klinkenberg Schoenen binnen 14 dagen aan de koper terugbetalen.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Ruiling

Bij ruilverzoek duidelijk het nieuwe artikel vermelden. Verschillen in aankoopbedrag tussen het teruggestuurde en opnieuw bestelde artikel worden teruggestort of verrekend. Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat u na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. Klinkenberg Schoenen raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Ook dan staat Klinkenberg Schoenen voor u klaar in de winkel of via email info@klinkenbergschoenen.nl. Gebruikte (gedragen) artikelen uit de winkel of webshop die een materiaal of productiefout hebben kunt u ook retour zenden.

Garantie
De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig gerepareerd of indien reparatie niet mogelijk is krijgt u een vervangend paar of in overleg geld terug. Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn; slijtage van zolen en hakken, kale neuzen bij kinderschoenen, kapotte ritsen en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar zijn. “De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.”

Klinkenberg Schoenen V.O.F.
Nieuwendijk 24
5662 AE Geldrop
T: +31 (0)40 2853340
E: info@klinkenbergschoenen.nl

KvK-nummer: 61717525
BTW-nummer: NL854459601B01