Algemene voorwaarden Klinkenberg Schoenen

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al uw orders voor artikelen die u worden aangeboden op of via de webshop van Klinkenberg Schoenen (hierna in deze Algemene Voorwaarden genoemd; de “artikelen”).

Orders
Alle orders worden geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding door Klinkenberg Schoenen. Enkel bij aanvaarding door Klinkenberg Schoenen via een orderbevestiging wordt de overeenkomst gesloten. Klinkenberg Schoenen behoudt zich het recht voor om alle orders volledig of gedeeltelijk te verwerpen of om een maximum orderbedrag toe te passen. Alle orders voor producten worden geplaatst onder voorbehoud van beschikbaarheid van voorraad.

Leveringen
Wij leveren binnen 48 uur het grootste deel van de artikelen. Als artikelen een langere levertijd hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Als de verzending bij PostNL aangemeld is ontvangt u een email en wordt de zending de volgende dag thuis afgeleverd.
Verzendingen binnen Nederland en Belgie zijn gratis. Er geldt een minimum bestelbedrag vanaf € 29, - onder dit bedrag zijn er geen bestellingen mogelijk. Bij verzending naar Duitsland zijn de verzendkosten € 10, - . Voor overige EU landen berekenen wij € 15,- verzendkosten.

Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. De koper kan betalen via Mollie Ideal en/of creditcard. Indien u voor Ideal gekozen heeft volgt er een vervolgscherm naar Ideal, daar kunt u kiezen voor uw bank om direct veilig online te kunnen betalen. Kiest u voor creditcard dan komt er een vervolgscherm om direct met uw creditcard veilig online te betalen. Alle prijzen staan vermeld in euro's en zijn inclusief BTW.

De orderbevestiging komt via de email. Het is daarom belangrijk dat u het goede e-mailadres opgeeft. Via de orderbevestiging geven wij aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat wij uw order hebben ontvangen.

Retourneren & ruilen nieuwe artikelen
U hebt een zichttermijn van twee weken, vanaf de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel zenden naar Klinkenberg Schoenen, Nieuwendijk 24, 5662 AE Geldrop, de kosten hiervan zijn voor rekening van de koper. Retour zenden: Na ontvangst en controle van de retourzending wordt het aankoopbedrag door Klinkenberg Schoenen terugbetaald aan de koper binnen 30 dagen. Een terugboeking verzorgen wij binnen 2 tot 7 werkdagen. Uitgezonderd machtigingsbetalingen i.v.m. stornerings termijn 8-14 werkdagen.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
Bij ruilverzoek duidelijk het nieuwe artikel vermelden. Verschillen in aankoopbedrag tussen het teruggestuurde en opnieuw bestelde artikel worden teruggestort of verrekend. Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat u na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. Klinkenberg Schoenen raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Ook dan staat Klinkenberg Schoenen voor u klaar in de winkel of via email info@klinkenbergschoenen.nl. Gebruikte (gedragen) artikelen uit de winkel of webshop die een materiaal of productiefout hebben kunt u ook retour zenden.
De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig gerepareerd of indien reparatie niet mogelijk is krijgt u een vervangend paar of in overleg geld terug. Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn; slijtage van zolen en hakken, kale neuzen bij kinderschoenen, kapotte ritsen en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar zijn. “De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.”

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Klinkenberg Schoenen is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.

Geschillenregeling
1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: infoe@klinkenbergschoenen.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van € 25, - klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
3. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Klinkenberg Schoenen. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van , tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Klinkenberg Schoenen is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Privacyreglement
Klinkenberg Schoenen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Klinkenberg Schoenen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Klinkenberg Schoenen gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren:
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Klinkenberg Schoenen of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Klinkenberg Schoenen verstrekt geen gegevens aan derden waardoor. Uw privacy in het geding komt. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail info info@klinkenbergschoenen.nl aan ons bevestigen.


Klinkenberg Schoenen
van Kollenburg en van Kollenburg- van Room VOF

Nieuwendijk 24
5662 AE Geldrop
T: +31 (0)40 2853340
E: info@klinkenbergschoenen.nl
KvK-nummer: 61717525
BTW-nummer: NL854459601B01